Volver a la versión regular

Fòrum social sobre l'educació a Catalunya

URL: http://www.forumeducacio.org/
PageRank 0
PageRank 0
Descripción: Es vol fer ressò de la crida per un debat social sobre l’educació a Catalunya. Es propa la realització d’un Fòrum-Debat que iniciï un procés de discussió en profunditat sobre quin model educatiu necessita la nostra societat.
Enviado por: 22/10/04
Hits: 839 to site, 0 from site. Averaging 0 out and 0 in per day.
In the most recent 30 day period, there've been 2 to the site and 0 from the site.