Volver a la versión regular

Las Escuelas Aceleradas: Una Década de Evolución

URL: http://www.preal.cl/doctra18.pdf
PageRank 0
PageRank 0
Descripción: Informe que evalua la primera dècada d'aplicació de les Escoles Accelerades a Chile. Es consideren els principals factors i canvis en el desenvolupament del projecte a la llum de les lliçons apreses en l'aplicació d'un canvi a gran es...
Enviado por: 14/12/03 (Editado 02/04/04)
Hits: 1385 to site, 0 from site. Averaging 0 out and 0 in per day.
In the most recent 30 day period, there've been 0 to the site and 0 from the site.