Volver a la versión regular

Ajuts per a Accions Especials de Recerca i Desenvolupament - ACES

URL: http://www10.gencat.net/dursi/generados/catala/recerca/convocatoriabapc/1067_19_6260.html
PageRank 0
PageRank 0
Descripción: Ajuts per a Accions Especials de Recerca i Desenvolupament (ACES) del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI) per a investigadors i equips de recerca adscrits a universitats i centres de recerca catalans.

Enviado por: 30/12/03
Hits: 969 to site, 0 from site. Averaging 0 out and 0 in per day.
In the most recent 30 day period, there've been 1 to the site and 0 from the site.