Volver a la versión regular

Educanet

URL: http://www.educanet.net
PageRank 0
PageRank 0
Descripción: Aporta tecnologia i recursos pedagògics necesaris per a facilitar als educadors els coneixements i infrastructures necessàries per abordar els futurs plans educatius en els que les Tecnologies de la Informació son part fonamental.
Enviado por: 08/07/04
Hits: 1108 to site, 0 from site. Averaging 0 out and 0 in per day.
In the most recent 30 day period, there've been 2 to the site and 0 from the site.